Νέο HYPERDESMO LV 25 Kg Γκρί Μεγέθυνση

HYPERDESMO LV 25 Kg Γκρί

3180

Νέο

Χυτή ελαστική μεμβράνη, πολυουρεθανικής βάσεως

More details

Άμεσα Διαθέσιμο / 1-3 Μέρες

88,00 €

με Φ.Π.Α.

Διαθεσιμότητα: Παρακαλούμε επιβεβαιώστε τις διαθέσιμες ποσότητες πριν την επίσκεψή σας στο κατάστημα, καθώς αυτές μεταβάλλονται συνεχώς.

210 6105428

Το HYPERDESMO®-LV είναι χαμηλού ιξώδους χυτή ελαστική μεμβράνη, πολυουρεθανικής βάσεως, ενός συστατικού. Πολυμερίζεται με την υγρασία της ατμόσφαιρας και σχηματίζει μονολιθική στεγανωτική μεμβράνη με άριστη πρόσφυση σε όλη την επιφάνεια. Περιέχει μικρή ποσότητα διαλύτη (xylol) οπότε δεν απαιτείται επιπλέον αραίωση.Αποτελείται από καθαρή, ελαστομερή, υδρόφοβη, πολυουρεθανική ρητίνη η οποία, μαζί με ειδικά ανόργανα συστατικά, παρέχει στο προϊόν εξαιρετική αντίσταση στις καιρικές συνθήκες, στα χημικά, στην ηλιακή ακτινοβολία UV, σε μηχανικές και θερμικές καταπονήσεις.Εφαρμόζεται με ρολό, βούρτσα ή ψεκασμό (airless 200-250 bar) σε δυο στρώσεις με ελάχιστη κατανάλωση 1.5-1.8 kg/m2.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

  

Προσοχή
Υγρό και ατμοί εύφλεκτα - Προκαλεί ερεθισμό του
δέρματος - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό -
Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από
παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.

Μην αναπνέετε ατμούς - Να φοράτε προστατευτικά γάντια, μέσα
ατομικής προστασίας για τα πρόσωπο, μέσα ατομικής προστασίας
για τα μάτια - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε
με άφθονο νερό - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:
Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν
φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να
ξεπλένετε - Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, γυμνές
φλόγες, σπινθήρες. Μην καπνίζετε - Να χρησιμοποιείται μόνο σε
ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο - Διάθεση του περιεχομένου σε
κέντρο συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών απορριμάτων, σύμφωνα
με τις τοπικές, περιφερειακές, εθνικές ή υπερεθνικές νομοθεσίες.
“Περιέχει ισοκυανικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική
αντίδραση” "Περιέχει: Μάζα αντίδρασης από μ-ξυλόλιο,
π-ξυλόλιο και αιθυλοβενζόλιο".
ΟΔΗΓΙΑ 2004/42/ΕΚ, υποκατηγ. θ: ειδικά επιχρίσματα ενός
συστατικού, Μέγ. ΠΟΕ υποκ. θ: 500 gr/lt. Μέγιστο ΠΟΕ
προϊόντος: 153 gr/lt.