ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ DURAflex 4 lt Μεγέθυνση

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ DURAflex 4 lt

VECHRO VECHRO

1736

Νέο

Διαλύτης DURAflex isolor

More details

Άμεσα Διαθέσιμο

19,15 €

με Φ.Π.Α.

Διαθεσιμότητα: Παρακαλούμε επιβεβαιώστε τις διαθέσιμες ποσότητες πριν την επίσκεψή σας στο κατάστημα, καθώς αυτές μεταβάλλονται συνεχώς.

210 6105428

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Αρωματικός διαλύτης, άχρωμος, διαυγής με χαρακτηριστική οσμή και χαμηλή περιεκτικότητα σε θειικά. Αδιάλυτος στο νερό και πλήρως διαλυτός σε καστορέλαιο, λινέλαιο καθώς και στους περισσότερους οργανικούς διαλύτες. ΦΥΣΙΚΕΣ- ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Ιδιότητα Μέθοδος μονάδα Τιμή Χρώμα ASTM D1209 Pt-Co scale 15 max Ειδικό βάρος σε 150 C ASTM D3505 kg/lt 0.86-0.88 Περιεκτικότητα σε μη αρωματικά ASTM D2360 % m/m 0.1 max ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 1lt & 4lt. ΕΦΑΡΜΟΓH Το προϊόν αυτό χρησιμοποιείται ως διαλυτικό στο προϊόν ISOLOR DURAFLEX για εφαρμογή με πιστόλι. Εµφάνιση : Αχρωµο. Υγρό. Οσµή : Αρωµατική. Κατώφλι οσµής : 0,27 ppm pH : Μη εφαρµόσιµο Σηµείο βρασµού : τυπικά 136 - 145 °C / 277 - 293 °F Σηµείο τήξης/ψύξης : > -48 °C / -54 °F Σηµείο ανάφλεξης : τυπικά 21 - 27 °C / 70 - 81 °F (Abel) Όρια έκρηξης /ευφλεξιµότητας στον αέρα: 1 - 7,1 %(V) Θερµοκρασία αυτανάφλεξης: 432 - 530 °C / 810 - 986 °F (ASTM E-659) Πίεση ατµών : τυπικά 4,5 kPa σε 50 °C / 122 °F τυπικά 0,8 - 1,2 kPa σε 20 °C / 68 °F τυπικά 0,2 kPa σε 0 °C / 32 °F Πυκνότητα : τυπικά 870 kg/m3 σε 15 °C / 59 °F (ASTM D-1298) Υδατοδιαλυτότητα : 0,175 kg/m3 ∆ιαλυτότητα σε άλλους διαλύτες: Αναµείξιµο Συντελεστής κατανοµής n-οκτανόλης/ύδατος (log Pow) : 3,12 - 3,2 Κινηµατικό ιξώδες : < 0,9 mm2/s σε 20 °C / 68 °F ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ  Mακριά από παιδιά.ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ*  ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ.  Περιέχει ξυλόλη. *Περισσότερες πληροφορίες στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS) των προϊόντων. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.