DS-258 Deco Micro Flex Λευκό 5 kg Μεγέθυνση

DS-258 Deco Micro Flex Λευκό 5 kg

durostick durostick

3024

Νέο

Πατητή σε μορφή πάστας

More details

Άμεσα Διαθέσιμο / 1-3 Μέρες

24,00 €

με Φ.Π.Α.

Διαθεσιμότητα: Παρακαλούμε επιβεβαιώστε τις διαθέσιμες ποσότητες πριν την επίσκεψή σας στο κατάστημα, καθώς αυτές μεταβάλλονται συνεχώς.

210 6105428

Παστώδες διακοσμητικό επίχρισμα, λευκό ή έγχρωμο, έτοιμο προς χρήση. Εφαρμόζεται σε κατάλληλα προετοιμασμένες και σταθερές επιφάνειες, σε τοίχους, ταβάνια και δάπεδα*. Κατάλληλη και για ειδικές κατασκευές όπως πάγκοι, νιπτήρες, ντουζιέρες, χτιστά έπιπλα, ξύλινα έπιπλα, τραπέζια, πόρτες κ.ά. Αποτελεί εξαιρετική επιλογή για την ανακαίνιση και τη διακόσμηση κατοικιών και επαγγελματικών χώρων. Χρωματίζεται και τεχνοτροπείται μέσω του συστήματος DUROCOLOR σε 120 επιλεγμένες αποχρώσεις με δυνατότητα ανάμειξης μεταξύ τους. Κατατάσσεται ως υλικό επίχρισης δαπέδων τύπου SR-B2,0-AR0,5-IR1,7 σύμφωνα με το πρότυπο EN 13813.

* Για εφαρμογή σε δάπεδα είναι απαραίτητη στο δοχείο της παστώδους πατητής, η προσθήκη του DS-258 DECO MΙCRO FLEX ΣΚΛΗΡΥΝΤΗ, προκειμένου να αυξήσουμε τις αντοχές σε τριβή και χάραξη.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατανάλωση

DS-258 Deco Micro Flex
0,6-0,7kg/m² ανά στρώση, ανάλογα με το υπόστρωμα.
DS-258 Deco Micro Flex Σκληρυντής
156gr ανά 5kg DS-258 DECO MΙCRO FLEX.
470gr ανά 15kg DS-258 DECO MΙCRO FLEX

Συσκευσία

DS-258 Deco Micro FlexΔοχείο 5kg, 15kg

DS-258 Deco Micro Flex Σκληρυντής: 156gr, 470gr

Χρώμα

Πάστα – Λευκό, γκρι ανοιχτό, γκρι σκούρο. Xρωματίζεται και με 20 βασικές χρωστικές DUROCOLOR (σε συσκευασία σύριγγας των 20ml) που δημιουργούν 120 αποχρώσεις

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

  

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ :

H301+H311+H331 - Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης, σε επαφή με το δέρμα ή σε περίπτωση κατάποσης Acute Tox. 4: H302 - Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης Aquatic Acute 1: H400 - Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς Aquatic Chronic 1: H410 - Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις Eye Dam. 1: H318 - Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη Skin Corr. 1B: H314 - Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες Skin Irrit. 2: H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος Skin Sens. 1: H317 - Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση

durostick